Wednesday, May 14, 2014

Perkara penting sebelum anda mengisi elaporan bersepadu 2014.

Pastikan: Keperluan minimum ialah:-
i.                    Sistem pengoperasiaan (operating system) berasaskan microsoft windows samada Windows vista, windows xp, windows 7 atau windows 8;
ii.                   Microsoft access 2007 ke atas;
iii.                 Paparan skrin (cadangan) minima 12 inci dan ke atas; skrin resolusi minima 1024 x 768 piksel;
iv.                 Data sistem maklumat murid (SMM) terkini yang dieksport;
v.                   Data EMIS yang dieksport;

Langkah 1 : (cara install program epelaporan bersepadu)
1.      Doble klik dan install program epelaporan bersepadu 2014
2.      Masuk serial number  pw24-9614
3.      Teruskan
4.      Selesai

Langkah 2 : (pengisian maklumat sekolah)
1.      Doble klik elaporan bersepadu yang telah di installkan
2.      Klik penyelaras j-qaf
3.      Masukkan kata laluan “bpijqaf”
4.      Teruskan
5.      Isi kod sekolah dan kemaskini maklumat sekolah
6.      Isi maklumat “kutipan  data JUN”
7.      Taip perkataan “setuju”
8.      Kembali ke menu utama

Langkah 3 : (cara masuk data murid dengan menggunakan smm
1.      Pastikan data murid dari smm telah  dieksport dan di extract files serta disimpan di dalam komputer
2.      Klik convert data murid smm dikemudahan utiliti
3.      Di pilihan 2 klik “browse” dan cari data smm yang telah di extract files
4.      Klik import data
5.      Alhamdulillah-ok
6.      Lihat paparan hadapan elaporan bersepadu enrolmen murid dan pastikan sama dengan bilangan murid

Langkah 4 : (cara memasukkan data guru gpi & gpi jqaf ke dalam elaporan bersepadu)
1.    Pastikan data guru dari data emis telah  dieksport data sekolah dan di extract files serta disimpan di dalam komputer.
2.      Klik convert data asas guru (emis) dikemudahan utiliti
3.      Klik “browse” dan cari data asas guru emis yang telah di extract files
4.      Klik import data
5.      Alhamdulillah-ok
6.      Lihat paparan hadapan elaporan bersepadu enrolmen guru dan pastikan bilangan betul

Langkah 5 :  (kemaskini maklumat murid bagi semua tahun)
1.      Klik “kemaskini maklumat murid di langkah 1”
2.      Pilih penetapan darjah/tahun dan nama kelas
3.      Klik teruskan
4.      Tip ruangan status murd dan pilihan bahasa

Langkah 6: (penyebaran data mentah @ kelas kepada semua guru)
1.      Sebelum itu pastikan anda telah membuka fail kelas di dalam komputer anda. Contoh: 1 bestari, 1 pintar, 1 gigih dan 1 cerdas
2.      Klik eksport data di ruangan utiliti
3.      Pilih lokasi eksport seperti di para 1
4.      Klik eksport kelas pilihan.
5.      Klik data eksport
6.      Pastikan anda mendapat arahan “proses eksport kelas pilihan telah berjaya”
7.      Klik ok.
8.      Kembali ke meni utama
9.      Buka fail yang telah dieksport tadi pastikan terdapat fail “jqaf murid, jqaf sekolah dan jqaf guru.

Langkah 7: (penetapan data mentah kelas)
1.    Apabila telah selesai mengeksport data mentah murid, penyelaras elaporan sekolah hendaklah mengimport data mentah murid ke elaporan bersepadu 2014 yang telah diinstall ke laptop guru masing-masing.
2.      Pilih kelas yang berkenaan sahaja untuk diimport kedalam laptop guru sebagaimana yang telah dipersetujui.
3.      Caranya seperti berikut:
1)      Buka program elaporan bersepadu
2)      Klik penyelaras kelas dan klik teruskan
3)      Klik import data pada kemudahan utiliti
4)      Klik pilih lokasi dan cari fail yang telah dieksport di dalam penyelaras elaporan.
5)      Klik import data dan hapus data tembung
6)      Arahan akan keluar “anda pasti mengimport keseluruhan
7)      Taip “import” dan klik ok
8)      Klik gabung data keseluruhan

Langkah 8: (pengisian data modul j-qaf)
1.      Selepas step diatas selesai anda bolehlah memulakan pengisian data-data
2.      Klik kelas dan nama kelas
3.      Teruskan
4.      Data yang perlu diisi ialah:
1)      Kemaskini data khatam
2)      Kemaskini data pemulihan jawi
3)      Kemaskini data wuduk
4)      Kemaskini data bahasa arab
5)      Kemaskini data perlakuan solat
6)      Kemaskini data bacaan solat
7)      Kemaskini data hafazan
8)      Kemaskini data solat tambahan

Langkah 9: (pengumpulan data lengkap kelas)
1.      Sebelum itu setiap guru perlu mengeksport data kelas yang telah diisi dan menyerahkan kepada penyelaras elaporan sekolah untik diimport ke elaporan bersepadu penyelaras jqaf.(lihat langkah 6)
2.      Untuk pengumpulan data lengkap kelas stepnya adalah seperti berikut:
3.      Caranya seperti berikut:
ü  Buka program elaporan bersepadu
ü  Klik penyelaras kelas dan klik teruskan
ü  Klik import data pada kemudahan utiliti
ü  Klik pilih lokasi dan cari fail kelas yang telah dieksport
ü  Klik import data dan hapus data tembung
ü  Arahan akan keluar “anda pasti mengimport keseluruhan
ü  Taip “import” dan klik ok
ü  Klik gabung data keseluruhan

0 Comments:

Post a Comment